[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
บทเรียนออนไลน์ ครูวิศณุ เจริญราช โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลักระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


ติดต่อครูผู้สอน

อีเมล์ : wiscn@live.com

โทร.0-4300-0579  
การพัฒนาตนเอง  
 

  การศึกษาอบรม

 ระดับประถมศึกษา       ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์
 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น        โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์   อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย      โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์      
   
 ระดับปริญญาตรี         ครุศาสตรบัณฑิต ( ค.บ. )  วิชาเอก คอมพิวเตอร์ศึกษา             มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 ระดับปริญญาโท        ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ( ศษ.ม. ) วิชาเอก  การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย      
         
  อบรมหลักสูตรผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร

  อบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือ B.T.C


  การเป็นวิทยากรและแสดงผลงาน

 1.  เข้าร่วมและนำเสนอบทความวิจัยทางการศึกษา  ในการประชุมวิชาการระดับชาติทาง การศึกษา  ครั้งที่  4  
      ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 2.  เป็นวิทยากรการอบรมโครงการพัฒนาแผนกลยุทธ์ ๓ ปี (ปี 2561-2563) ของโรงเรียนสว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 3.  เป็นวิทยกรอบรมโครงการพัฒนาเว็บไซต์และพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษา สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

 4.  เป็นผู้ช่วยวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศจากโปรแกรมพัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผล
      โรงเรียนสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

 5. นำเสนอและแสดงผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

  
       บทเรียนออนไลน์ ครูวิศณุ เจริญราช Created by Wissanu Charoenrach